דרוש/ה: מנכ"ל לחברת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ - איגוד התאגידים העירוניים

דרוש/ה: מנכ"ל לחברת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

מכרז כוח אדם מס' 47/2022

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il תחת לשונית מכרז זה.

שאלות ובירורים בקשר עם ההליך ניתן להפנות לוועדת הבחינה באמצעות היועצת המשפטית של החברה – עו"ד מורן בל, בדוא"ל: moran@hcl.co.il. באחריות השולח לוודא קבלת הדוא"ל.

דילוג לתוכן