הארכת תוקף ההנחיות לגבי עבודה מרחוק במגזר הציבורי - איגוד התאגידים העירוניים

הארכת תוקף ההנחיות לגבי עבודה מרחוק במגזר הציבורי

שלום רב,

להלן ההנחיה בנשוא הארכת תוקף ההנחיות לגבי עבודה מרחוק במגזר הציבורי

עד ליום 31.12.22.

בתיאום מול אגף הממונה על השכר במשרד האוצר:
כל זמן שמצב החירום נמשך, מנכ"ל התאגיד מוסמך לאשר עבודה מהבית, בהתאם להנחיות הממונה על השכר לעניין עבודה מרחוק מיום 27.2.22 (רצ"ב הנחיות) , גם בהיקף שעולה על יום בשבוע – ככל שניתן לאשר יום עבודה מהבית למי מהעובדים.
בנוסף, כמובן יש לפעול לפי הנחיות פקע"ר.

בציפיה ובתפילה לסיום הלחימה ולחזרה לשקט.

יצחק בורבא,יו"ר 
איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

דילוג לתוכן