הנחיות לגבי עובדים אשר עליהם חלות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש - איגוד התאגידים העירוניים

הנחיות לגבי עובדים אשר עליהם חלות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

דילוג לתוכן