גבירותי ורבותי- מהפך! הרפורמה המתוכננת בתאגידים העירוניים - איגוד התאגידים העירוניים

גבירותי ורבותי- מהפך! הרפורמה המתוכננת בתאגידים העירוניים

עו"ד רוזנבוים היועצת המשפטית לאיגוד התאגידים העירוניים, הציגה את הרפורמה המתוכננת בתאגידים העירוניים: ״מדובר בפריצת דרך היסטורית שתביא לשינוי אופן ההתנהלות של התאגידים ותייצר נורמות מחייבות עבור התאגידים העירוניים המבוססות על כללי ממשל תאגידי״.
עו"ד רוזנבוים הציגה 7 תחומים בהם תעסוק הרפורמה: יצירת דיפרנציאציה בין תאגידים עירוניים, שינוי רגולציה בהתאם לסוגי התאגידים, קביעת עקרונות ממשל תאגידי ראוי וחיזוק הדירקטוריון, ניהול ההון האנושי ושכר העובדים בתאגיד העירוני, תאגידים עירוניים מעורבים, שיתופי פעולה עם השוק הפרטי, תיקון נוהל האסדרה ומכרזים.

השינוי הדרמטי ביותר נוגע לאופן בו יסווגו תאגידים עירוניים. לא עוד סיווג הקשור לגודל הרשות אלא דירוג על פי 8 סיווגים לפי קריטריונים פיננסים, איכותיים וניהול תקין וכן חלוקה ל3 סוגי תאגידים: תאגידים איתנים, תאגידים רגילים ותאגידים בהבראה, כאשר תאגידים שיוגדרו כ- איתנים יזכו להקלות משמעותיות ברגולציה.
עוד הציגה עו"ד רוזנבוים את הגברת הממשל התאגידי בתאגידי עירוניים בנושאים כגון: יצירת מנגנוני בקרה ודיווח ועידוד התמקצעות הדירקטוריונים של התאגידים העירוניים.
עוד הציגה עו"ד רוזנבוים שינויים בתחום כוח האדם והשכר, אופן קבלת מנהלים ועובדים.

דילוג לתוכן