כוחה של תוכנית עסקית - איגוד התאגידים העירוניים

כוחה של תוכנית עסקית

מאת: רו״ח זוריק ולדר

עד לפני כעשור תוכניות עסקיות או כלכליות כמעט ולא היו בשיח הציבורי ברשויות מקומיות ותאגידים עירוניים. המשאב הכספי ציבורי הינו משאב חשוב ביותר אבל הנושא לא היה בכותרות עד לפני כמה זמן. על מנת להבין את החשיבות של תוכנית עסקית, נסביר תחילה מהי תוכנית עסקית וכיצד היא באה לידי ביטוי בסקטור הציבורי:

מהי תוכנית עסקית?

תוכנית עסקית היא מסמך ניהולי המנתח מצב קיים והמספק תמונה עתידית כוללת של המיזם הכלכלי העתיד לקום, מכל ההיבטים העסקיים הנדרשים לצרכי תפעולו. הסיבה העיקרית להכנת תוכנית עסקית היא ניתוח שיטתי ומסודר של העסק לשם:

 • גיוס הון ושיתופי פעולה.
 • בדיקת כדאיות כלכלית מעמיקה וגיבוש מודל רווחיות.
 • תכנון אסטרטגיה עסקית לעסק.

לכל תוכנית עסקית יש שני חלקים:

חלק ראשון – חלק מילולי – החלק המילולי מתאר את פעילות החברה ואת הסביבה בה תפעל. בחלק זה יופיע:

 • חקר שוק נרחב;
 • האסטרטגיה העסקית;
 • הגדרה ממוקדת של קהל הלקוחות הפוטנציאלים;
 • תיאור היתרון היחסי של החברה ו/או של הפעילות;
 • ניתוח ההזדמנויות והאיומים בשוק לצד בחינת חזקות
 • וחולשות החברה וקביעת תמהיל השיווק האופטימלי;

חלק שני –  חלק פיננסי – החלק הפיננסי מיועד לספק מענה לשאלות כמו:

 • מה גובה ההשקעה הנדרשת לצורך הקמת הפעילות?
 • תוך כמה זמן צפוי החזר על ההשקעה?
 • מה שיעור התשואה על ההשקעה?
 • מהי תחזית ההכנסות לשנים הקרובות?
 • מהם שולי הרווח הצפויים בכל שנה?
 • מה שיעור הרווח הנקי מהמחזור בשנים שבהן יש רווחיות?
 • מה הסיכונים של העסק וכיצד העסק יכול להתמודד איתם?

התחזית הפיננסית מבוססת על הנחות יסוד הצפויות לשקף בקירוב את ביצועי החברה בפועל. מעבר למענה על שאלות אלו, התחזית הפיננסית היא בבחינת תקציב עבודה חודשי המפרט מה צפויות להיות ההכנסות, ההוצאות וההשקעות בכל זמן נתון.

על מנת להבין יותר לעומק את המשמעות של תוכניות עסקיות, ניתן מספר דוגמאות לשימוש בתוכניות אלו:

 1. חברה הכלכלית מעוניינת להתקשר עם יזם באמצעות מכרז שיקים אשר יתפעל ויתחזק מתקנים פוטו וולטאים על גגות חניונים לטובת קירוי טיילת.
 2. חברה כלכלית מעוניינת להתקשר עם יזם באמצעות מכרז שיקים, אשר יתפעל ויתחזק ארבעה מגרשי פאדל בפארק העירוני ובמסגרת הפרוייקט היזם ישלם לחברה תקורה חודשית בגין השימוש בקרקע לכל מגרש.
 3. חברה כלכלית מעוניינת להקים מתקן נינג'ה. לצורך מימון הקמת המבנה ותפעולו ולשם כך המועצה והחכ"ל מבקשות לבחון את הכדאיות של הפרויקט ואת אופן תפעולו.

על פניו מדובר על שלושה פרויקטים ידועים בהן החברה הכלכלית מעוניינת לדעת מה גובה ההשקעה הנדרש, מה יהיו ההכנסות וההוצאות לאורך הפרויקט והאם הפרויקט כדאי.

אבל וזה האבל הגדול, האם כל חברה כלכלית מבצעת תוכנית כלכלית מקצועית המספקת מענה לכל אותם הצרכים? התשובה היא לא תמיד.

 יש לזכור כי תוכנית עסקית לא תמיד מצביעה על התשובה כי הפרויקט הינו כדאי. יש פרויקטים בהם הכדאיות לא קיימת או שיש סיכונים גדולים ואז התוכנית העסקית תמליץ או לא לבצע את הפרויקט או להעביר את הסיכון ליזם על ידי הוצאת מכרז חיצוני. במקרים אחרים, התוכנית העסקית תגדיר את הגבולות בהן הפרויקט יהיה כדאי ומה יכול להיות גובה דמי שימוש/שכירות שעל החברה הכדאית לבקש במסגרת המכרז על מנת שגם המציעים במכרז לא יפסידו.

בדוגמא של הקמה והפעלה של מגרשי פאדל, הנושא של תוכנית עסקית הינו חשוב מאין כמוהו. מדובר על ספורט חדש בארץ ישראל שהמודעות והידע בו כמעט ולא קיימים ולכן דיוק של הנתונים הוא קריטי. כך למשל, במקרה שלפנינו הדיוק היה נחוץ על מנת שהחברה הכלכלית שהוציאה את המכרז בסופו של דבר תקבל את התקבול האופטימאלי בתנאים הקיימים.

לסיכום, תוכנית עסקית היא כלי פיננסי משמעותי שחייב להיות מופעל בכל פרויקט בו מששתף גוף ציבורי. מעבר לעובדה שמדובר בכסף ציבורי, תוכנית עסקית תוכל לספק מבט מעמיק ואמיתי על הסיכונים הקיימים בפרויקט, לכמת את אותם הסיכונים ולהציע מספר דרכים על מנת שהפרויקט יוכל להיות ממומש בתקציב הנכון ובמינימום סיכונים.

דילוג לתוכן