מבזק מיוחד בכל הקשור להקלות בשל מלחמת "חרבות ברזל" - איגוד התאגידים העירוניים

מבזק מיוחד בכל הקשור להקלות בשל מלחמת "חרבות ברזל"

שלום רב,

לעיונכם מבזק מיוחד בכל הקשור להקלות בשל מלחמת "חרבות ברזל" – 11.10.23 

מאת: RSM שיף הזנפרץ ושות׳.

לקוחות וידידים יקרים,
בהמשך למבזק שפרסמנו אתמול, הרינו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הודעה מעודכנת בדבר ההקלות הניתנות בשל מלחמת "חרבות ברזל". נוכח עדכונה של רשות המסים, ולנוחותכם, נביא להלן במרוכז את עיקרי ההקלות:

1. הארכת תוקפם של אישורי ניכוי מס במקור – אישורים כאמור שתוקפם פג ביום 30.9.2023, יוארך עד ליום 30.11.2023.
נישומים שאין בידם אישורי ניכוי מס במקור, יוכלו לפנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות לציבור בקישור –
https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/mapal/he?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
או באמצעות מערכת פניות למשרדים המייצגים המקושרים לשע"מ.

2. דחיית מועד הגשת דוחות תקופתיים במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה – מועד הגשת הדוחות התקופתיים דלעיל לחודש ספטמבר 2023, יידחה ליום 26.10.2023, ולגבי דוחות שיוגשו עד ליום 23.11.2023, לא יוטלו קנסות בגין איחור בהגשתם, אך יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל, למעט מקרים חריגים שיטופלו באמצעות פניה פרטנית באמצעות ערוצי התקשורת המקוונים.

3. עדכון מועדי האורכות למייצגים להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022.
4. הקפאת הליכי גביה ואכיפה – לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות ולא יבוצעו הליכי אכיפה (הוצאה לפועל ומימוש עיקולים) עד ליום 20.10.2023, וככל שיהיו שינויים מועד זה יעודכן.

5. הגשת אורכות להשגות וערעורים, הגשת מסמכים וניהול הליכי שומה – רשות המסים תגלה רגישות וגמישות ביחס לניהול הליכים קיימים ופתיחת הליכים חדשים, במהלך השבועיים הקרובים.

6. מענה מיוחד לאנשי מילואים שגויסו – באמצעות ערוצי פניות ייעודיים במערכת פניות לציבור ובמערכת המייצגים (שע"מ).

7. תיעדוף פניות של תושבי הדרום ועוטף עזה.

8. דיווח על פרישה מעבודה במסגרת טופס 161 החדש תידחה ליום 1.1.2024.

9.מועד הגשת תביעות לנזק עקיף בשל מבצע "מגן וחץ" יוארך עד ליום 31.10.2023.

10. הארכת תוקפן של תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת עד ליום 30.11.2023.

נשוב לייחל ולהתפלל לשלום חיילי צה"ל, זרועות הביטחון והחירום, להחלמת הפצועים וחזרתם בשלום הביתה של כל השבויים, החטופים והנעדרים.
אנו מחזקים את ידיכם ואת ידי כל עם ישראל וזמינים עבורכם לכל דבר ועניין.

בברכה
יצחק בורבא, יו"ר
איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות
טל: 03-5587322 פקס: 03-5586822
דוא"ל: igudatagidim@gmail.com 

דילוג לתוכן