מהפיכה בתעריפי החשמל בישראל? - איגוד התאגידים העירוניים

מהפיכה בתעריפי החשמל בישראל?

שימו לב – מהפיכה בתעריפי החשמל בישראל! על מה מדובר, ומה ההשלכות על הרשויות?

מאת: עו"ד בעז פרסלר, גולן סולאר

על מה מדובר? –רשות החשמל פרסמה עדכונים למחירי החשמל החל מה 1/1/2023. מעבר להתייקרות מחיר החשמל בישראל (מדובר בתופעה גלובלית מתמשכת), הרשות פרסמה שינוי בתעריפי התעו"ז ועדכון המש"בים.
מהו תעו"ז?תעריף עומס וזמן – חברת החשמל מחלקת את הצריכה לעונות השנה (חורף/ קיץ / עונות מעבר), ומגדירה שעות בימי החול / השבתות והחגים בהם תעריף החשמל יהיה בגובה מסוים.
שעות ביקוש גבוהות לצריכת חשמל יתאפיינו בתעריפים גבוהים מהרגיל.
לקוחות תעריפי תעו"ז הינם בד"כ לקוחות מסחריים / גדולים יחסית. לקוחות ביתיים משלמים תעריף אחיד לכל אורך השנה. ישנם תעריפי תעו"ז למתח נמוך, מתח גבוה ומתח עליון, בהתאמה.
התעריפים מתעדכנים בד"כ אחת לשנה (בכל הראשון לינואר) או כתוצאה מהתייקרות (כמו שקרה במהלך השנה).
מהו העדכון:  רשות החשמל עדכנה את תעריפי התעו"ז ואף את מקבצי המש"בים (מקבצי שעות הביקוש) של התעריפים. עד תום שנת 2022 התעריפים הגבוהים היו בעונות הקיץ בשעות היום, ובעונות החורף בשעות הערב, לפי הטבלה הבאה:

מה המשמעות? – מחיר החשמל לצרכני תעו"ז התייקר לתעריף גבוה משמעותית בשעות הערב/ לילה.
כלומר, לצרכנים "כבדים" בשעות הערב עלות החשמל תתייקר באופן משמעותי.
בנוסף, משתנה הכדאיות הכלכלית למתקנים סולאריים שהותקנו באסדרת "מונה נטו" (אסדרה לצריכה עצמית) – היות והצריכה ממתקנים אלה בשעות הייצור (שעות היום) כבר מחושבת לפי תעריף נמוך (שפל). רשות החשמל יצאה, לראשונה בתולדותיה, בצעד המאפשר הסבת מתקני מונה נטו לאסדרה תעריפית, עקב מחאת יצרנים רבים.

האם הרשות שלכם הכינה עצמה לשינויי התעריפים?
האם צרכנות החשמל של הרשות צריכה להתאים עצמה לתעריפים החדשים?
האם נבדקה אפשרות להסבת מתקנים סולאריים מהסדרת מונה נטו לאסדרה תעריפית?

לשאלות נוספות – פנו אלינו – גולן סולאר ניהול וייעוץ פרויקטים באנרגיה מתחדשת, ומרכז בקרה וניטור מתקדם:
04-8552265
https://golansolar.co.il/

דילוג לתוכן