מידע משפטי - איגוד התאגידים העירוניים

מידע משפטי

שירותים משפטיים לאיגוד

ייעוץ משפטי לאיגוד

משרד עורכי הדין מיתר, באמצעות השותפים במשרד עו"ד יניב בריטשטיין ועו"ד אלון גלרט מענקים ייעוץ משפטים שוטף לאיגוד התאגידים העירוניים.

משרד מיתר הוא המשרד הגדול והמוביל בישראל. עורכי הדין מתמחים בתחום התאגידים העירוניים ומעניקים שירותים משפטיים במגוון תחומים לתאגידים עירוניים רבים.

הייעוץ המשפטי מלווה ומוביל את האיגוד בתהליכים המורכבים שהוא מנהל לרבות בכל הנוגע לרפורמה בתחום התאגידים העירוניים.

לעורכי הדין בריטשטיין וגלרט ולעורכי הדין הנוספים במשרד ניסיון רב, בקיאות ומיומנות מקצועית מובהקת במתן ייצוג משפטי שוטף וייצוג לתאגידים עירוניים בכל תחומי העשייה (ייצוג מול משרד הפנים, ייצוג מול הממונה על השכר, מכרזים, דיני עבודה, ליווי פרויקטים, ליטיגציה ועוד).

פניות ליועצים המשפטיים של האיגוד ניתן להעביר באמצעות מזכירות האיגוד

חקיקה ותקנות

תקנות העיריות

תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006

צו העיריות נציגי העירייה

צו העיריות נציגי העירייה בתאגיד עירוני התשסו - 2006

תיקון לפקודת העיריות

מספר 114 התשסח - 2008 - מינוי חשב מלווה לתאגיד עירוני

צו העיריות

צו העיריות הקמת תאגידים תש"ם - 1980

צו המועצות המקומיות

צו המועצות המקומיות - מועצות אזוריות סעיף 11-63

צו המועצות המקומיות

צו המועצות המקומיות א סעיף 146א

פקודת העיריות

פקודת העיריות סעיף 249 (30) וסעיף 249א

פסיקה

פ"ה 870-06-17 בסאם סייד אחמד נ' החברה הכלכלית לפיתוח סחנין בע"מ

בית המשפט הורה על ביטול זכיית מועמד במכרז למנכ"ל חברה עירונית והורה על כינוס ועדה חדשה לבחינת המועמדים.

פ"ה 2365-12-16 פסגות פ.ס. חברת בניה קבלנית (1997) בעמ נ אתרים בחוף תא חברה

בית המשפט קבע כי הדינים החלים על תאגידים ציבוריים בעת עריכת מכרזים הם דיני המכרזים החלים רשויות מקומיות.

בג"ץ 1001-20 יניב חנו נ' החברה הכלכלית לאילת (חכא) בע"מ

בית המשפט קבע כי הסמכות לדון בענייני מכרזים של תאגידים עירוניים עודנה נתונה בידי בתי המשפט האזרחיים ולא בידי בית משפט לעניינים מנהליים.

בג"ץ 3250-94 אורן ואחרים נגד מועצת עיריית פתח תקווה ואחרים

בית המשפט קבע כי תאגיד עירוני יהיה אחראי לפעילותו ולא הרשות המקומית. התאגיד העירוני הוא אישיות משפטיות נפרדת מהעירייה ואין רואים בו מחלקה ממחלקות העירייה.

בשא (תא) 31099-04 דב צור נגד עיריית ראשון לציון

בית המשפט קבע כל עוד לא הותקנו תקנות מכרזים לתאגידים עירוניים, הסמכות העניינית בעתירות הנוגעות לענייני מכרזים של תאגיד עירוני אינה נתונה לביהמ"ש לעניינים מנהליים אלא לביהמ"ש האזרחי.

עעם 2398-12 א. ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות בעמ נ החברה הכלכלית שהם בעמ

בית המשפט קבע כי תנאי במכרז, של "מחיר רצפה" נסתר, המביא לפסילה אוטומטית של הצעה החורגת ממנו, מנוגד לכאורה לדיני המכרזים ולעקרונות היסוד שבבסיסם.

עתמ (ב.ש) 8384-01-15 יזמות בעמ נ מועצה אזורית חוף אשקלון

בית המשפט קבע כל עוד לא הותקנו תקנות מכרזים לתאגידים עירוניים, הסמכות העניינית בעתירות הנוגעות לענייני מכרזים של תאגיד עירוני אינה נתונה לביהמ"ש לעניינים מנהליים אלא לביהמ"ש האזרחי.

עתמ (חיפה) 39031-01-10 מ.ג.ע.ר. - מרכז גביה ממוחשבת בעמ נגד מעיינות אתא בעמ

בית המשפט קבע כי אף על פי שחוק חובת המכרזים אינו חל על תאגיד עירוני, כן יש ליישם את תקנה 21(ב) לתקנות חובת המכרזים מפני שהתקנה קובעת נורמה ראויה.

עתמ (י.ם) 30136-03-14 עמותת צחור, צדק, חופש, חינוך ורווחה בירושלים ע.ר נ ניר ברקת ראש עיריית ירושלים

בית המשפט הורה על ביטול החלטות העירייה שעניינן מינוי נציגים בוועדות הרשות ובתאגידים עירוניים, לאור הפרת עקרון הייצוג היחסי ואי קבלת חוות דעת משפטית באשר לייצוג הולם של נשים, קודם למינויים ובאופן ספציפי לכל תאגיד.

עתמ (י-ם) 374-03 מאמץ ייזום חקלאות והשקעות בעמ נגד מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בעמ

בית המשפט קבע כי יש להעניק סעד בתחום המכרזים גם כאשר העתירה לוקה בשיהוי כאשר קיים בסיס לחשש כי ההליך מושא העתירה לוקה באי-חוקיות משמעותית וחמורה או נגוע בפגם המהווה פגיעה חמורה בשלטון החוק.

עתמ (י-ם) 625-03 חברת פאיז ואבראהים 1991 בעמ נגד עיריית ירושלים

ביהמ"ש לעניינים מנהליים אינו מוסמך לדון בעתירות שנושאן מכרזים של תאגידים עירוניים.

עת"מ 46804-09-12 קקאו סנטר ניהול בתי קפה בעמ ואח נ עיריית רמת גן וחברת הפארק הלאומי רמת גן

בית משפט קבע כי הפעלת בית קפה ומזנון על ידי התאגיד העירוני אינה עולה בקנה אחד עם תפקידי העירייה והתאגיד העירוני.

בג"ץ 828-90 סיעת הליכוד במועצת עיריית חיפה נגד מועצת עיריית חיפה ואחרים

בית המשפט קבע כי לגבי נציגי העירייה בתאגידים אשר הינם חברי המועצה, מן הראוי לשמור ככל האפשר על יחסי הכוחות של הסיעות במועצה.

ע"ע 375/99 החברה הכלכלית לפיתוח כפר מנדא (1997) בעמ – ג'אבר

בית המשפט קבע כי אין לבצע פיטורים פוליטיים בתאגיד העירוני וכי פיטורים כאלה מצדיקים את אכיפת יחסי העבודה.

מצגות

מצגת כ"א ושכר

מצגת כ"א ושכר - קורס מנכ"לים

מהות התאגידים העירוניים

מהות התאגידים העירוניים והרגולציה החלה עליהם

מצגת מכרזים-2019

מצגת מכרזים - 2019

חיוב אישי וביקורת בתאגידים עירוניים

חיוב אישי וביקורת בתאגידים עירוניים - קורס דירקטורים 19

חוזרי מנכ"ל להורדה

חוזר מנכ"ל יוני 2003

חוזר מנכ"ל יוני 2003 הרכב הדירקטוריון וגמול השתתפות לחברי דירקטוריון בתאגיד עירוני

חוזר מנכ"ל 3.2004 מינוי מנהל

חוזר מנכ"ל 3.2004 מינוי מנהל כללי ובעלי תפקידים בחברות עירוניות

חוזר מנכ"ל 6.2002 העברת מקרקעין לתאגיד

חוזר מנכ"ל 6.2002 העברת מקרקעין לתאגיד עירוני ועסקאות במקרקעין של התאגיד

חוזר מנכ"ל 3.2014 מינוי מנכ"ל בתאגיד

חוזר מנכ"ל 3.2014 מינוי מנכ"ל בתאגיד עירוני מסוג אשכול רשויות מקומיות

חוזר מנכ"ל 8.2016 נוהל התקשרויות לביצוע

חוזר מנכ"ל 8.2016 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז

חוזר מנכ"ל 5.2013 נוהל חלוקת כרטיסים

חוזר מנכ"ל 5.2013 נוהל חלוקת כרטיסים על ידי רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים

חוזר מנכ"ל מיוחד מאי 2014

חוזר מנכל מיוחד מאי 2014 כללי דיווח חשבונאיים בתאגידים עירוניים

לחוזר הממונה על השכר מינואר 2021

לחוזר הממונה על השכר מ- 07.01.21

תשלום לעובדים, עבור ימי בידוד

חוזר הממונה על השכר, הכולל הנחיות ומצגת הסבר לתקנות שיצאו בדבר תשלום לעובדים, עבור ימי בידוד

תנאי השכר ותנאים נלווים לעובדים שאינם בכירים בתאגידים העירוניים.

הסכמות מול הממונה על השכר במשרד האוצר בדבר תנאי השכר ותנאים נלווים לעובדים שאינם בכירים בתאגידים העירוניים.

חוזר בנושא כלכלת בכירים

חוזר בנושא כלכלת בכירים עדכוןשכרםשלהנבחריםוהבכירים2019

שאלות משפטיות לאיגוד

דילוג לתוכן