קול קורא לחברות עירוניות המעוניינות להשתתף בפיילוט תגמול עובדים בכירים – הארכת מועד - איגוד התאגידים העירוניים

קול קורא לחברות עירוניות המעוניינות להשתתף בפיילוט תגמול עובדים בכירים – הארכת מועד

אנו מזכירים לכם כי המועד האחרון להגשת מועמדויות במסגרת הקול קורא הוא יום א׳ הקרוב (19.12.21) בשעה 16:00.

מצורף מטה לעיונכם שוב הקול הקורא.

כמו כן, מצורף קובץ מענה לשאלות הבהרה בנוגע לקול הקורא.

תשומת ליבכם מופנה לכך כי במסגרת ההבהרות, אישר הממונה על השכר כי חברות חדשות שהוקמו או החלו את פעילתן אחרי שנת 2016 ואין להן 5 שנים בהן קיימו ישיבות דירקטוריון והוציאו דוחות כספיים כנדרש בתנאי הסף, יצטרכו להציג רק שלוש שנות פעילות מלאות בגינן הגישו דו"חות כספיים מבוקרים (2016-2020) וקיימו לפחות 2 ישיבות דירקטוריון.

לצפייה בקול קורא ובחוזר הממונה
לחצו כאן>>

לצפייה במענה לשאלות הבהרה לחצו כאן>>

דילוג לתוכן